الماس درخشان آسیا (با مسئولیت محدود)
مدیر عامل: محمد درخشان
(ایمیل www ندارد!)