سپیدسازه دهقان (با مسئولیت محدود)
مدیر عامل: مرتضی نرگسیان سلطانی
(ایمیل www ندارد!)

مشخصات فروشنده

نام: سپیدسازه دهقان
مدیر عامل: مرتضی نرگسیان سلطانی
شماره ثبت: 565198
سال تاسیس: 1399
تلفن تماس: 02156718701-02156718004
نمابر: 021-56718701 , 021-56718004

اطلاعات بیشتر...