آبین گستر سهند پویا (با مسئولیت محدود)
مدیر عامل: محمد عسگری
(ایمیل www ندارد!)