آریا پارت رفسنجان سپهر (با مسئولیت محدود)
مدیر عامل: ایمان جباری
(ایمیل www ندارد!)