آرال شیمی (سهامی خاص)
مدیر عامل: امیر فتوت
(ایمیل www ندارد!)