سبزفام (سهامی خاص)
مدیر عامل: علی خسروجردی
(ایمیل www ندارد!)