خدمات کشاورزی کوثر (شخص حقیقی)
مدیر عامل: فاطمه محمدی
(ایمیل www ندارد!)

مشخصات فروشنده

نام: خدمات کشاورزی کوثر
مدیر عامل: فاطمه محمدی
شماره ثبت: 0467292597
سال تاسیس: 1394
تلفن تماس: 09014629082
نمابر: 08645220241

اطلاعات بیشتر...