شرکت بازرگانی آذرورز (با مسئولیت محدود)
مدیر عامل: سعید علیپور فرد
(ایمیل www ندارد!)