{ ⌘ جابجا کنید }

اطلاعیه: انتقال به سرور جدید


پایدار کشت حیات سبز (با مسئولیت محدود)
مدیر عامل: محمدرضا کریمایی
(ایمیل www ندارد!)

مشخصات فروشنده

نام: پایدار کشت حیات سبز
مدیر عامل: محمدرضا کریمایی
شماره ثبت: 549484
سال تاسیس: 1393
تلفن تماس: 02166562135 Ùˆ 02166566785
نمابر:

اطلاعات بیشتر...