آبرسانان غرب (سهامی خاص)
مدیر عامل: علیرضا دودانگه
(ایمیل www ندارد!)