پیشگامان صنعت کشاورزی باغبان (سهامی خاص)
مدیر عامل: رضا باغبان
(ایمیل www ندارد!)

مشخصات فروشنده

نام: پیشگامان صنعت کشاورزی باغبان
مدیر عامل: رضا باغبان
شماره ثبت: 4086
سال تاسیس: 1399
تلفن تماس: 04133254623 _ 04137228534_ 04137231622
نمابر:

اطلاعات بیشتر...