گروه تولیدی برادران باشتنی (شخص حقیقی)
مدیر عامل: حسن باشتنی
(ایمیل www ندارد!)