توسعه کشاوزی ترشیز (شخص حقیقی)
مدیر عامل: حسین محبی
(ایمیل www ندارد!)

مشخصات فروشنده

نام: توسعه کشاوزی ترشیز
مدیر عامل: حسین محبی
شماره ثبت: 0383969852
سال تاسیس: 1391
تلفن تماس: 05155245740-05155266616
نمابر: 05155266616

اطلاعات بیشتر...