تجهیزات گلخانه ای انزایی (شخص حقیقی)
مدیر عامل: ابوالفضل انزایی
(ایمیل www ندارد!)

مشخصات فروشنده

نام: تجهیزات گلخانه ای انزایی
مدیر عامل: ابوالفضل انزایی
شماره ثبت:
سال تاسیس: 1397
تلفن تماس: 09116619800
نمابر:

اطلاعات بیشتر...