سرو رویش پارس (با مسئولیت محدود)
مدیر عامل: محمد رحیمی
(ایمیل www ندارد!)