فناوران کاشت زاگرس (سهامی خاص)
مدیر عامل: مازیارنامداری
(ایمیل www ندارد!)

مشخصات فروشنده

نام: فناوران کاشت زاگرس
مدیر عامل: مازیارنامداری
شماره ثبت: 16042
سال تاسیس: 1390
تلفن تماس: 08391010023-25
نمابر: 08338253842

اطلاعات بیشتر...