{ ⌘ جابجا کنید }

اطلاعیه: انتقال به سرور جدید


ادوات کشاورزی ملاحی (شخص حقیقی)
مدیر عامل: حسن حلاجی
(ایمیل www ندارد!)

مشخصات فروشنده

نام: ادوات کشاورزی ملاحی
مدیر عامل: حسن حلاجی
شماره ثبت: 12
سال تاسیس: 1394
تلفن تماس: 09154802801
نمابر:

اطلاعات بیشتر...