گروه صنعتی و مهندسی کالیبره (شخص حقیقی)
مدیر عامل: مهندس شهجان
(ایمیل www ندارد!)