بادرام پیشرو آریا (سهامی خاص)
مدیر عامل: احمد دژپسند
(ایمیل www ندارد!)

مشخصات فروشنده

نام: بادرام پیشرو آریا
مدیر عامل: احمد دژپسند
شماره ثبت: 1082
سال تاسیس: 1393
تلفن تماس: 03535230226-03535265815
نمابر: 03535230227

اطلاعات بیشتر...