شرکت پارسیان جنوب (سهامی خاص)
مدیر عامل: وحید سیاه پلو
(ایمیل www ندارد!)