شرکت کارا کرمان (سهامی خاص)
مدیر عامل: علی ابراهیمی
(ایمیل www ندارد!)

مشخصات فروشنده

نام: شرکت کارا کرمان
مدیر عامل: علی ابراهیمی
شماره ثبت: 1568
سال تاسیس: 1368
تلفن تماس: 03433214000
نمابر:

اطلاعات بیشتر...