کشت و صنعت دشت سبز داناب
مدیر عامل: عماد سازگار
(ایمیل www ندارد!)