فروشگاه کشاورزی جوانه سبز (شخص حقیقی)
مدیر عامل: امیر مسعود رستمی
(ایمیل www ندارد!)