صنایع تولیدی آرین (شخص حقیقی)
مدیر عامل: مهندس سلیمان شیخی
(ایمیل www ندارد!)