فروشگاه کشاورزی جوانه سبز (شخص حقیقی)
مدیر عامل: امیر مسعود رستمی
(ایمیل www ندارد!)

مشخصات فروشنده

نام: فروشگاه کشاورزی جوانه سبز
مدیر عامل: امیر مسعود رستمی
شماره ثبت: 0466730583
سال تاسیس: 1398
تلفن تماس: 02636321601
نمابر:

اطلاعات بیشتر...