شرکت تعاونی پیشرو صنعت بوتیا نگین (تعاونی)
مدیر عامل: محمود حاجی زاده
(ایمیل www ندارد!)

مشخصات فروشنده

نام: شرکت تعاونی پیشرو صنعت بوتیا نگین
مدیر عامل: محمود حاجی زاده
شماره ثبت: 16434
سال تاسیس: 1398
تلفن تماس: 03433152991
نمابر:

اطلاعات بیشتر...