هلدینگ کاسپین (سهامی خاص)
مدیر عامل: محمد سعید صفری قدم
(ایمیل www ندارد!)