شرکت دانش سبز ماهان (سهامی خاص)
مدیر عامل: فریناز برقعی
(ایمیل www ندارد!)