نوید باران (سهامی خاص)
مدیر عامل: علی صغیری
(ایمیل www ندارد!)