{ ⌘ جابجا کنید }

اطلاعیه: انتقال به سرور جدید


خدمات فنی فلاح شهر (با مسئولیت محدود)
مدیر عامل: سید علی محمد حسینی
(ایمیل www ندارد!)

مشخصات فروشنده

نام: خدمات فنی فلاح شهر
مدیر عامل: سید علی محمد حسینی
شماره ثبت: 229
سال تاسیس: 1362
تلفن تماس: 03834522970-03834522270
نمابر: 03834522910

اطلاعات بیشتر...