{ ⌘ جابجا کنید }

اطلاعیه: انتقال به سرور جدید


سفید بافت خراسان
مدیر عامل: سمانه عشقی
(ایمیل www ندارد!)

مشخصات فروشنده

نام: سفید بافت خراسان
مدیر عامل: سمانه عشقی
شماره ثبت: 1035/2692
سال تاسیس: 1384
تلفن تماس: 05143268285-7
نمابر: 05143268285-7

اطلاعات بیشتر...