نیکا کورپ (شخص حقیقی)
مدیر عامل: ارژنگ ذوقی
(ایمیل www ندارد!)

مشخصات فروشنده

نام: نیکا کورپ
مدیر عامل: ارژنگ ذوقی
شماره ثبت: 0467027936
سال تاسیس: 1395
تلفن تماس: 02633510330
نمابر:

اطلاعات بیشتر...