گیاه بذر ایرانیان (سهامی خاص)
مدیر عامل: آرش اسلامی
(ایمیل www ندارد!)