حامیان سرزمین سبز (سهامی خاص)
مدیر عامل: علیرضا میرکمانداری
(ایمیل www ندارد!)

مشخصات فروشنده

نام: حامیان سرزمین سبز
مدیر عامل: علیرضا میرکمانداری
شماره ثبت: 30777
سال تاسیس: 1390
تلفن تماس: 02636100729
نمابر:

اطلاعات بیشتر...