زرین پارس زنجان (تعاونی)
مدیر عامل: سعید بیگدلی
(ایمیل www ندارد!)

مشخصات فروشنده

نام: زرین پارس زنجان
مدیر عامل: سعید بیگدلی
شماره ثبت: 1360
سال تاسیس: 1392
تلفن تماس: 02434622582
نمابر:

اطلاعات بیشتر...