رویان کشت امین (با مسئولیت محدود)
مدیر عامل: امین یداللهی
(ایمیل www ندارد!)