مزرعه مدرن ایرانیان (سهامی خاص)
مدیر عامل: سید رسول مفیدیان
(ایمیل www ندارد!)