نوید باران
مدیر عامل: علی صغیری
(ایمیل www ندارد!)