جوانه پوش پارسه
مدیر عامل: محمد کاظم اوجی
(ایمیل www ندارد!)