نمایشگاه های داخلی و خارجی

 
- پنجمین دوره نمایشگاه بین المللی باغبانی، گلخانه،نهاده،سامانه های نوین آبیاری،ماشین ها، ادوات و تجهیزات
تاریخ: 21 الی 24 شهریور ماه 1401
مکان: شهر آفتاب (تهران)
 
- هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت مرغداری، دامپروری و شیلات
تاریخ: 4 الی 7 مرداد ماه 1401
مکان: همدان
 
- نوزدهمین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات، نهاده ها، سیستم های آبیاری و کشت های گلخانه ای
تاریخ: 4 الی 7 مرداد ماه 1401
مکان: همدان
 
- نمایشگاه خدمات شهری و گل و گیاه
تاریخ: 24 الی 28 بهمن ماه 1401
مکان: بوشهر
 
- نمایشگاه گیاهان دارویی
تاریخ: 10 الی 13 بهمن ماه 1401
مکان: شیراز
 
- اولین دوره نمایشگاه دام، طیور، شیلات، آبزیان و تجهیزات و صنایع وابسته
تاریخ: 14 الی 17 دی ماه 1401
مکان: شهر آفتاب (تهران)
- سومین دوره نمایشگاه تخصصی صادراتی صنایع غذایی، فرآورده های دامی و کشاورزی، ماشین آلات، کالا و خدمات
تاریخ: 11 الی 14 دی ماه 1401
مکان: شهر آفتاب (تهران)
- نمایشگاه دام و طیور، شیلات، آبزیان و جشنواره غذاهای دریایی
تاریخ: 13 الی 16 دی ماه 1401
مکان: بوشهر
 
- هفتمین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات کشاورزی، نهاده ها و سیستم های نوین آبیاری
تاریخ: 29 آذر الی 2 دیماه 1401
مکان: تهران
 
- پنجمین نمایشگاه بین المللی تخصصی ماشین آلات و ادوات کشاورزی، باغبانی، نهاده ها، آبیاری و تجهیزات وابسته
تاریخ: 19 الی 22 مهرماه 1401
مکان: شهر آفتاب (تهران)
 
- بیستمین نمایشگاه بین المللی تخصصی صنعت دام و طیور، آبزیان و صنایع وابسته ایران _ تبریز
تاریخ: 14 الی 17 تیر ماه 1401
مکان: تبریز
 
- هجدهمین نمایشگاه فضای سبز و تجهیزات گلخانه ای ایران تبریز
تاریخ: 17 الی 21 خرداد ماه 1401
مکان: تبریز
- شانزدهمین نمایشگاه بین المللی تخصصی گل و گیاه و گیاهان دارویی ایران تبریز
تاریخ: 17 الی 21 خرداد ماه 1401
مکان: تبریز
 
- شانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب و فاضلاب و تجهیزات وابسته
تاریخ: 16 الی 19 بهمن ماه 1401
مکان: مشهد
 
- یازدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب، تاسیسات آب و فاضلاب و صنایع وابسته
تاریخ: 17 الی 20 شهریور ماه 1401
مکان: تبریز
 
- نمایشگاه خدمات شهری، پارکها و فضای سبز، گل و گیاه و صنایع وابسته
تاریخ: اسفند ماه 1401
مکان: زاهدان
- نمایشگاه کشاورزی، ماشین آلات و نهادها و مکانیزاسیون
تاریخ: بهمن ماه 1401
مکان: زاهدان
 
- بیست و دومین نمایشگاه گل و گیاه و تجهیزات باغبانی همزمان با نمایشگاه گیاهان داروئی
تاریخ: 3 الی 8 خرداد ماه 1401
مکان: همدان
 
- بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی دام و طیور و صنایع وابسته
تاریخ: 12 الی 15 شهریور ماه 1401
مکان: تهران
 
- پانزدهمین نمایشگاه تخصصی دام و طیور، کشاورزی، آبزیان، نهاده ها و ماشین آلات و صنایع وابسته
تاریخ: 3 الی 6 آبان ماه 1401
مکان: اراک
 
- یازدهمین نمایشگاه گل و گیاه، گلخانه، فضای سبز و گیاهان دارویی
تاریخ: 29 خرداد ماه الی 2 تیر ماه 1401
مکان: اراک
 
- نمایشگاه گل و گیاه سه
تاریخ: 24 الی 28 بهمن ماه
مکان: قزوین
تلفن تماس: 09112384989
- نمایشگاه کشاورزی یک
تاریخ: 22 الی 25 آذر ماه
مکان: قزوین
تلفن تماس: 09123865828
- نمایشگاه دام و طیور
تاریخ: 2 الی 6 آبان ماه
مکان: قزوین
تلفن تماس: 09112384989
- نمایشگاه گل و گیاه
تاریخ: 13 الی 17 تیرماه 1401
مکان: قزوین
تلفن تماس: 09188124463

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19