کاریابی

نام شخص/شرکت متقاضی: خوراک دام سید
عنوان درخوست: همکاری جهت سرمایه گذاری بیشتر
زمینه فعالیت: بار وخشک بار خوراک دام وبازار خرید محصولات
شرایط کاری: توافقی
تلفن تماس: 09156129842
تاریخ انقضاء: 1396/04/12