کاریابی

نام شخص/شرکت متقاضی: نهال زرین
عنوان درخوست: کارشناس کشاورزی
زمینه فعالیت: فروش نهاده های کشاورزی
شرایط کاری: تجربه فروش نهاده های کشاورزی
همکاری بصورت تمام وقت
ماموریت های خارج از استان
محل کار: اصفهان
مزایا: حقوق و پورسانت
جنسیت: آقا
تلفن تماس: 09131665447
تاریخ انقضاء: 1396/06/15