کاریابی

نام شخص/شرکت متقاضی: شرکت بازرگانی کشاورزی دلتا
عنوان درخوست: کارشناس فروش در تمام استانها
زمینه فعالیت: واردات و توزیع نهادهای کشاورزی سم سمپاش تیل
شرایط کاری: سابقه کار حد اقل 2 سال

فوق دیپلم تا فوق لیسانس

آقا و خانم


تلفن تماس: 02636710507
تاریخ انقضاء: 1397/05/31