کاریابی

نام شخص/شرکت متقاضی: دریای متحد کاسپین
عنوان درخوست: پذیرش نمایندگی
زمینه فعالیت: کشاورزی( پیت ماس و بذر)
شرایط کاری: برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید
تلفن تماس: 01344425970--
تاریخ انقضاء: 1397/02/10