کاریابی

نام شخص/شرکت متقاضی: فرزام پلاست
عنوان درخوست: اعطای نمایندگی فروش
زمینه فعالیت: تولید کننده نایلون های کشاورزی
شرایط کاری: فروش ماهیانه حداقل 1 تن از محصولات
تلفن تماس: 09131149354
تاریخ انقضاء: 1398/04/31