کاریابی

نام شخص/شرکت متقاضی: ماشین سازی میرکویریزد
عنوان درخوست: تولید کننده
زمینه فعالیت: سازنده ماشین الات بلوک خوراک دام
شرایط کاری: پذیرش درخواست جهت ساخت ماشین الات
تلفن تماس: 09126013768
تاریخ انقضاء: 1398/06/23