کتابخانه - آبیاری

- آبیاری بارانی و قطره ای
ناشر: سخن گستر
نویسنده: حسین ابراهیمی
سال انتشار: 1390
- چشم انداز توسعه شبکه‌هاي فرعي آبياري و زهکشي در کشور
ناشر: كميته ملي آبياري و زهكشي ايران
نویسنده: حسين دانايي فخر، هادي تشكري بهشتي
سال انتشار: 1390
- راهنماي اندازه گيري جريان آب
ناشر: كميته ملي آبياري و زهكشي ايران
نویسنده: مهرداد اسدي، صلاح كوچك زاده و عباس ستوده نيا
سال انتشار: 1390
- آبیاری ( اصول، روشها و طراحی سیستمهای آبیاری )
ناشر:
نویسنده: ش‍ک‍وه‍ی‌ ل‍ن‍گ‍رودی‌، ع‍لیرضا
سال انتشار: 1389
- شرح جامع مهندسی زهکشی
ناشر:
نویسنده: ايزدپناه، شاهين
سال انتشار: 1389
- کیش، قنات و نظام‌های بهره‌گیری از آن
ناشر:
نویسنده: ص‍ف‍ی‌ن‍ژاد، ج‍واد
سال انتشار: 1389
- مجموعه آزمونهای ۱۰سال کنکور ارشد رابطه آب و خاک و گیاه مهندسی کشاورزی آبیاری و زهکشی
ناشر:
نویسنده: رمضانی، ميثم
سال انتشار: 1389
- مجموعه آزمونهای ۱۰سال کنکور ارشد سیستم‌های آبیاری « مهندسی کشاورزی» ( ابیاری و زهکشی )
ناشر:
نویسنده: حجازی‌جوشقانی ٬ غلامرض
سال انتشار: 1389
- طراحی سیستم‌های آبیاری
ناشر:
نویسنده: ‏‫انصاری،حسین
سال انتشار: 1389
- آبیاری قطره ای
ناشر: انتشارات آموزش و ترویج کشاورزی
نویسنده: جواد باغبانی
سال انتشار: 1389
- شورورزي، استفاده پايدار از منابع آب و خاك شور در كشاورزي
ناشر: كميته ملي آبياري و زهكشي ايران
نویسنده: فرهاد خورسندي، ژاله وزيري و علي اكبر عزيزي ز
سال انتشار: 1389
- صرفه جويي آب در كشاورزي
ناشر: كميته ملي آبياري و زهكشي ايران
نویسنده:
سال انتشار: 1389
- مبانی آبیاری و اصول طراحی آبیاری بارانی کلاسیک
ناشر:
نویسنده: خ‍ی‍راب‍ی‌، ج‍م‍ش‍ی‍د
سال انتشار: 1388
- آبیاری آوای کوتر کوهی
ناشر:
نویسنده: م‍ح‍س‍ن‍ی‌ آزاد، پ‍وروی‍ن‌
سال انتشار: 1388
- آبیاری بارانی
ناشر:
نویسنده:
سال انتشار: 1388
- آبیاری قطره‌ای
ناشر:
نویسنده:
سال انتشار: 1388
- آبیاری قطره‌ای
ناشر:
نویسنده: داسبرگ، ‏‫اس
سال انتشار: 1388
- آب‍ی‍اری‌ ق‍طره‌ای‌ (اصول عملیات)
ناشر:
نویسنده: ع‍ل‍ی‍زاده‌، ام‍ی‍ن‌
سال انتشار: 1388
- آبیاری و آب‌رسانی در ا یران باستان
ناشر:
نویسنده: تهامی، مرتضی
سال انتشار: 1388
- آموزش و ترویج مشارکتی مدیریت منابع آب کشاورزی
ناشر: سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی
نویسنده:
سال انتشار: 1388
- اصول آبیاری
ناشر:
نویسنده: فولادمند، حمیدرضا
سال انتشار: 1388
- اصول و روش‌های آبیاری
ناشر:
نویسنده: رجبی، احمد
سال انتشار: 1388
- پیوند آب و انسان در سیستان
ناشر:
نویسنده: برشان، محمد
سال انتشار: 1388
- تاریخ آب و آبیاری استان کرمان (آب‌نامه)
ناشر:
نویسنده: برشان، محمد
سال انتشار: 1388
- خلاصه درس آبیاری و زهکشی (کنکور کارشناسی ارشد)
ناشر:
نویسنده: جودی ٬ فرامرز
سال انتشار: 1388
[بازگشت]