کتابخانه - تعذیه و پرورش دام

- پرورش گاو شیری در مناطق گرم
ناشر: حق شناس
نویسنده: محمد جواد ضمیری و ....
سال انتشار: 1390
- شرح جامع پرورش دام و طیور
ناشر:
نویسنده: عظيمی، جواد
سال انتشار: 1389
- مبانی علمی و عملی تغذیه دام و طیور
ناشر:
نویسنده: دیباور، رضا
سال انتشار: 1389
- اولتراسونوگرافی تولیدمثلی دامپزشکی
ناشر:
نویسنده: کان، ولفگانگ
سال انتشار: 1389
- راهنمای کامل پرورش گوسفند
ناشر:
نویسنده: نصر، جواد
سال انتشار: 1389
- مبانی پرورش گوسفند
ناشر:
نویسنده: غلامی‌نیا،علی‌حسین
سال انتشار: 1389
- ساختمان،تاسیسات و تجهیزات پرورش دام (گاو گوشتی،گاو شیری و گوسفند و بز
ناشر:
نویسنده: پشمی، مرتضی
سال انتشار: 1389
- اثرات تنش حرارتی بر گاوهای شیری
ناشر:
نویسنده: رفیعی، حسن
سال انتشار: 1389
- اصول علمی و عملی پرورش گاوهای گوشتی
ناشر:
نویسنده: خ‍ادم‌، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر
سال انتشار: 1389
- اصول و تکنیک‌های نوین در تشخیص آبستنی گاو
ناشر:
نویسنده: ح‍م‍ل‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
سال انتشار: 1389
- اطلس گاو‌های نژادهای ایران و جهان
ناشر:
نویسنده:
سال انتشار: 1389
- اولتراسونوگرافی تولیدمثلی دامپزشکی
ناشر:
نویسنده: کان، ولفگانگ
سال انتشار: 1389
- اصول پرورش گاو گوشتی به زبان ساده همراه با نکات کاربردی
ناشر:
نویسنده: ‏‫نیکخواه،نور‌الله
سال انتشار: 1389
- اصول اصلاح دام
ناشر:
نویسنده: دادپسند، محمد
سال انتشار: 1389
- هورمون‌شناسی کاربردی حیوانات
ناشر:
نویسنده: اسکوایرز، ای. جیمز
سال انتشار: 1389
- اصلاح دام
ناشر:
نویسنده: پشمی، مرتضی
سال انتشار: 1389
- شرح جامع ژنتیک و اصلاح دام
ناشر:
نویسنده: حسن‌پور، كريم
سال انتشار: 1389
- علوم دامی
ناشر: فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران
نویسنده:
سال انتشار: 1389
- اطلس نژادهای گوسفندها و بزهای ایران و جهان
ناشر:
نویسنده:
سال انتشار: 1389
- بیماری‌های مشترک بین انسان و دام
ناشر:
نویسنده: ک‍ال‍وی‍ل‌، ج‍وآن‌
سال انتشار: 1389
- بیماری‌های دستگاه گوارش داخلی دام‌های کوچک
ناشر:
نویسنده: ات‍ی‍ن‍گ‍ر، اس‍ت‍ی‍ون
سال انتشار: 1389
- مبانی کارشناسی دام و طیور و آبزیان شامل: حدود و قلمرو کارشناسی دام و طیور، شناخت و طرز ارزیابی اسب، شتر، گاوهای شیری و گوشتی و نتایج آن
ناشر:
نویسنده: م‍زی‍ن‍ی‌، پ‍روی‍ز
سال انتشار: 1388
- خوراک‌های دام و طیور
ناشر:
نویسنده: مساوات، نیما
سال انتشار: 1388
- دانستنی‌های کاربردی در تغذیه دام و طیور
ناشر:
نویسنده: دیباور، رضا
سال انتشار: 1388
- راهنمای استفاده از کنجاله کلزا در تغذیه دام، طیور و آبزیان
ناشر:
نویسنده: احمدیان، فرهنگ
سال انتشار: 1388
[بازگشت]