کتابخانه - زراعت

- اصول اولیه زراعت
ناشر:
نویسنده: مظفری‌پناه، غلامرضا
سال انتشار: 1389
- اصول زراعت گلرنگ
ناشر:
نویسنده: پارسای، بابک
سال انتشار: 1389
- زراعت و اصلاح کلزا ( کاشت، داشت و برداشت )
ناشر:
نویسنده: قدمی، نصرالله
سال انتشار: 1389
- فیزیولوژی واکولوژی گندم
ناشر:
نویسنده: رفیعی،فلورا
سال انتشار: 1389
- گندم
ناشر:
نویسنده: معاونی، پیام
سال انتشار: 1389
- اصول مدیریت تناوب زراعی در کشاورزی ارگانیک
ناشر:
نویسنده:
سال انتشار: 1389
- اصلاح نباتات تکمیلی
ناشر:
نویسنده: احمدی‌خواه، اسدالله
سال انتشار: 1389
- اصول ژنتیک گیاهی و اصلاح نباتات
ناشر:
نویسنده: آکوا، جورج
سال انتشار: 1389
- شرح جامع ژنتیک مهندسی کشاورزی
ناشر:
نویسنده: مرتضوی، مجتبی
سال انتشار: 1389
- زراعت متمرکز
ناشر:
نویسنده: امینی‌دهقی، مجید
سال انتشار: 1389
- اصول علمی کاربردی کاشت، داشت، برداشت زع‍ف‍ران‌
ناشر:
نویسنده: سعیدی‌راد، محمدحسین
سال انتشار: 1389
- بهنژادی گیاهان زراعی
ناشر:
نویسنده: ی‍زدی‌ ص‍م‍دی‌، ب‍ه‍م‍ن‌
سال انتشار: 1389
- زراعت غلات
ناشر:
نویسنده: زند، بهنام
سال انتشار: 1389
- راهنمای علمی و کاربردی پرورش ذرت(کاشت، داشت و برداشت
ناشر:
نویسنده: خاوری خراسانی، سعید
سال انتشار: 1389
- رشد ونمو سویا
ناشر:
نویسنده: پدرسن، پال
سال انتشار: 1389
- زراعت گیاهان علوفه‌ای
ناشر:
نویسنده: سیدشریفی، رئوف
سال انتشار: 1389
- زراعت
ناشر:
نویسنده: رمضانی ٬ محسن
سال انتشار: 1388
- مبانی کاربردی زراعت دانه‌های روغنی (سویا، پنبه، کلزا و آفتابگردان)
ناشر:
نویسنده: اسدی، محمداسماعیل
سال انتشار: 1388
- گندم
ناشر:
نویسنده: م‍ودب‌ پ‍ور، م‍رت‍ض‍ی
سال انتشار: 1388
- گ‍ن‍دم‌
ناشر:
نویسنده: هاشمی‌پیکر، محمود
سال انتشار: 1388
- دستورالعمل ملی آزمونهای تعیین ارزش زراعی ارقام چغندرقند
ناشر: موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال
نویسنده:
سال انتشار: 1388
- ارقام مختلف برنج را بهتر بشناسیم
ناشر:
نویسنده: غلامی، مسعود
سال انتشار: 1388
- برداشت و پس از برداشت برنج
ناشر:
نویسنده: آقاگل‌زاده، حمید
سال انتشار: 1388
- زراعت حبوبات
ناشر:
نویسنده: سام دلیری، مرتضی
سال انتشار: 1388
- زراعت حبوبات
ناشر:
نویسنده: مبصر، حمیدرضا
سال انتشار: 1388
[بازگشت]