کتابخانه - گلخانه

- مدیریت تولید محصولات گلخانه‌ای
ناشر:
نویسنده: ملاحسینی، حمید
سال انتشار: 1389
- راه‍ن‍م‍ای س‍رم‍ای‍ه‌ گ‍ذاری‌ درگ‍ل‍خ‍ان‍ه‌
ناشر:
نویسنده: تقوی، غلامرضا
سال انتشار: 1388
- ۵۰۰ نکته مهم برای موفقیت در کشت گلخانه ای سبزی و صیفی جات
ناشر:
نویسنده:
سال انتشار: 1388
- کشت گلخانه‌ای سبزی و صیفی‌جات
ناشر:
نویسنده: ع‍ب‍دال‍ک‍ری‍م‌زاده‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
سال انتشار: 1388
- اث‍ر گ‍ل‍خ‍ان‍ه‌ای‌
ناشر:
نویسنده: تامپسون، شارون‌ ایلین
سال انتشار: 1388
- اثر گلخانه‌ای و تغییر اقلیم
ناشر: استرالیا. اداره هواشناسی
نویسنده:
سال انتشار: 1388
- سازوکار توسعه پاک (CDM) در پروتکل کیوتو
ناشر:
نویسنده: رحیمی٬ نسترن
سال انتشار: 1388
- کشت گلخانه‌ای
ناشر:
نویسنده: خ‍اق‍ان‍ی‌، ب‍ه‍م‍ن‌
سال انتشار: 1388
- کشت هیدروپونیک (آبکشتی) محصولات گلخانه ای
ناشر:
نویسنده: شیراوند، داریوش
سال انتشار: 1388
- کنه‌های گلخانه‌ای (شناسایی، زیست‌شناسی و کنترل)
ناشر:
نویسنده: جانگ، جی-چیانگ
سال انتشار: 1388
- مدیریت تولید در گلخانه
ناشر:
نویسنده: برزگر ، رحیم
سال انتشار: 1388
- راهنمای عملیات مناسب: تولید و پرورش قارچ دکمه‌ای
ناشر:
نویسنده: غیبی، میربهروز
سال انتشار: 1388
- کشت هیدروپونیک
ناشر:
نویسنده: سماوات، سعید
سال انتشار: 1388
- کشت محصولات گلخانه‌ای خیار، گوجه‌فرنگی، فلفل، توت‌فرنگی، طالبی و گل‌های زینتی
ناشر:
نویسنده: خلیقی، محمد
سال انتشار: 1387
- گلخانه (آشنایی با روش‌های علمی و عملی احداث گلخانه و حفاظت از گیاهان)
ناشر:
نویسنده:
سال انتشار: 1387
- مدیریت گلخانه ( تکنولوژی تولید محصولات گلخانه ای)
ناشر:
نویسنده: ح‍س‍ن‍دخ‍ت‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
سال انتشار: 1387
- مهندسی گلخانه
ناشر:
نویسنده:
سال انتشار: 1387
- طراحی سیستم‌های کشت هیدروپونیک
ناشر:
نویسنده: روبرتو، کیت
سال انتشار: 1387
- توصیه‌هایی برای پرورش‌دهندگان خیار گلخانه‌ای (کشت خاکی، کشت هایدرویونیک)
ناشر:
نویسنده: عبد‌الکریم‌زاده، محمدرضا
سال انتشار: 1386
- کارآیی مصرف آب در کشت گلخانه‌ای
ناشر: کمیته ملی آبیاری و زهکشی
نویسنده:
سال انتشار: 1386
- اث‍رات‌ گ‍ل‍خ‍ان‍ه‌ای‌ و ازن‌ س‍طح‍ی
ناشر:
نویسنده: شهرتاش، فاطمه‌ماه‌منیر
سال انتشار: 1386
- توصیه‌هایی برای پرورش‌دهندگان خیار گلخانه‌ای
ناشر:
نویسنده: عبد‌الکریم‌زاده، محمدرضا
سال انتشار: 1386
- کارآیی مصرف آب در کشت گلخانه‌ای
ناشر: کمیته ملی آبیاری و زهکشی
نویسنده:
سال انتشار: 1386
- کشت خیار، گوجه فرنگی و توت فرنگی در گلخانه
ناشر:
نویسنده: بیدریغ ، سیروس
سال انتشار: 1386
- کشت زیر پلاستیک
ناشر:
نویسنده: عبدالکریم‌زاده، محمدرضا
سال انتشار: 1386
[بازگشت]